Dopasowani pracownicy

Badanie „Satysfakcja. Zaangażowanie. Inicjatywa – postawy pracowników wobec działań firm” cytowane przez GazetaPraca.pl wskazuje, że „ośmiu na dziesięciu zatrudnionych nie czuje się zmotywowanych do pracy. Z tego powodu ponad 60 procent myśli o zmianie pracy, a zaledwie 6 procent zamierza pracować tam, gdzie do tej pory”.

Pracownicy, którzy dobrze odnajdują się w pracy, w zespole i współpracy ze swoim przełożonym oraz podzielają wartości panujące w firmie to pracownicy bardzo zaangażowani i zmotywowani.

W krótkim badaniu internetowym TalfitHire wskaże najlepiej dopasowanych kandydatów w formie rankingu. W badaniu tym uwzględnione są:

  • Dopasowanie do kluczowych wartości organizacji
  • Dopasowanie do stylu pracy menadżera
  • Dopasowanie do zespołu
  • Czynniki motywujące kandydatów

Badaniem objęci są kandydaci, ale również bezpośredni przełożony oraz wybrani, najlepsi pracownicy z danego zespołu. Dzięki temu przełożony będzie mógł zdefiniować zestawienie wartości i cech, które są wspólne dla najlepszych pracowników i odnaleźć je w kandydatach, którzy aplikują do pracy w jego zespole.

Jedno z HR’owych przysłów mówi: „pracownicy przychodzą dla organizacji, a odchodzą od szefów”, dlatego już na etapie pre-screeningu jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaki jest poziom dopasowania kandydata i przełożonego w zobiektywizowany, naukowym teście.

Narzędzie TalfitHire nie zastępuje narzędzi wsparcia rekrutacji ani sposobu rekrutowania, który w danej firmie funkcjonuje. Jest uzupełnieniem procesu, który pozwala na znacznie lepszą selekcję kandydatów niż klasyczna metoda przesiewu życiorysów (średnio spędza się 30 sekund nad życiorysem) gdyż dodaje informacje, których w życiorysie znaleźć nie można. Jest narzędziem, które może zostać zintegrowane z dowolnym narzędziem wsparcia HR, tak aby ułatwić pracę i zwiększyć szansę na lepsze rekrutacje.

Dajemy gwarancję zadowolenia!

dotacje na innowacje unia europejska