Przetargi

Aktualne przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOKOŃCZENIA PRAC INFORMATYCZNYCH

Talfit Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dokończenia prac informatycznych w ramach projektu „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”. Projekt ten otrzymał współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-699/11-00

Zapraszamy niniejszym do składania ofert do 19 kwietnia 2013r. do końca dnia roboczego na adres mailowy: kontakt@talfit.pl.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Archiwalne przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ TELEMARKETINGOWYCH

TalFit Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym działań telemarketingowych w ramach projektu „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”, który otrzymał współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-699/11-00

Zapraszamy niniejszym do składania ofert do 29 listopada 2012r do końca dnia roboczego na adres mailowy: adam.zegota@talfit.pl.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA KAMPANII PROMOCYJNEJ

TalFit sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym działań promocyjnych w ramach etapu II i III projektu „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”, który otrzymał współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

8. Oś Priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-699/11-00

Zapraszamy niniejszym do składania ofert do 3 sierpnia 2012. Prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: adam.zegota@talfit.pl.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA KAMPANII PROMOCYJNEJ

TalFit sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”, który ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania kampanii promocyjnej wersji Beta e-usługi oferowanej przez spółkę TalFit.

Zapraszamy niniejszym do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kontakt@talfit.pl.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy internetowych e-usług przygotowywanych przez spółkę TalFit.

Projekt „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu” ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Zapraszamy niniejszym do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kontakt@talfit.pl.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA KOMUNIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU

TalFit sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Stworzenie internetowych narzędzi wspierania zarządzania zasobami ludzkimi w postaci badania dopasowania rekrutowanych kandydatów do organizacji i badania zaangażowania zespołu”, który ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania komunikacji wizualnej strony internetowej i innych elementów graficznych e-usług przygotowywanych przez spółkę TalFit.

Zapraszamy niniejszym do składania oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Prosimy o przesyłanie ofert na adres mailowy: kontakt@talfit.pl.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Aktualne przetargi

Zapraszamy wszystkie firmy do zapoznania się z przeprowadzanymi przetargami w ramach projektu Talfit.

Nasz blog – o rekrutacji, kulturze organizacyjnej firm i dopasowaniu nowych pracowników do firm.

TalFit - pomagamy zatrudniać odpowiednich ludzi. Naszym celem jest satysfakcja pracownika i pracodawcy.

Talfit Sp. z o.o.

ul. Złota 7 lok 18,

00-019 Warszawa

dotacje na innowacje unia europejska