NOWE WSKAŹNIKI HR

Wskaźniki HR

 

Jak znaleźć wskaźniki pozwalające określić wkład Działu HR w realizację ogólnych celów firmy? Najczęściej spotykanymi są wskaźniki rotacji, urlopowe lub absencji chorobowych, dodatkowo uzupełnione one są często o analizę działów z najwyższym wskaźnikiem rotacji.

 

 

Rekrutacja jako jeden z kluczowych aspektów działań HR wpływa na poziom rotacji jak i absencji pracowniczych. Dlatego też warto temu ważnemu zadaniu przyjrzeć się i dokładnie analizować. Może być to analizowane wskaźnikiem procentowym udanych rekrutacji, gdzie definicja udanej rekrutacji to przykładowo nowy pracownik pracujący przynajmniej 6 miesięcy i otrzymujący wysokie noty w ocenie pracowniczej.

 

 

Narzędzia Talfit wprowadzają dodatkowe opcje do analizy jakości pracy działu HR.

 

 

Talfit HIRE i Talfit RETAIL pozwalają na wprowadzenie wskaźnika jakościowego dotyczące zatrudnianych pracowników – dzięki przypisaniu oceny ogólnego dopasowania (w skali od 1 do 5) pozawala on na analizę średniego poziomu dopasowania nowo przyjmowanych pracowników. Wskaźnik ogólnego dopasowania do organizacji jest wyliczony dla każdego aplikującego Kandydata w danej rekrutacji. A wskaźnik dla całej organizacji to uśredniony wskaźnik dopasowania z rekrutacji w danym okresie (średnia arytmetyczna). Dobrą praktyką byłoby zatrudnianie pracowników ze wskaźnikiem dopasowania wyższym niż średni oraz celem dla firmy podnoszenie jakości rekrutacji poprzez zwiększanie tego wskaźnika.

 

Narzędzie Talfit TEAM pozwala ocenić zespoły funkcjonujące w firmie. To narzędzie wskazuje obraz zespołu w odniesieniu do „idealnego” obrazu współpracy zespołowej, które zostało nazwane w Talfit TEAM „diamentowym zespołem”. Taka ocena powinna być powtarzana w odstępie czasu, np.. rocznym, który pozawala na podjęcie działań korygujących w przypadku potrzeby ich przeprowadzenia.

dotacje na innowacje unia europejska