DOPASOWANIE A MOTYWACJA

 

Badanie „Satysfakcja. Zaangażowanie. Inicjatywa – postawy pracowników wobec działań firm” cytowane przez GazetaPraca.pl wskazuje, że „ośmiu na dziesięciu zatrudnionych nie czuje się zmotywowanych do pracy. Z tego powodu ponad 60 procent myśli o zmianie pracy, a zaledwie 6 procent zamierza pracować tam, gdzie do tej pory”.

Pracownicy, którzy dobrze odnajdują się w Firmie, w zespole i współpracy ze swoim przełożonym oraz podzielają wartości panujące tam, to pracownicy bardzo zaangażowani i zmotywowani. Takich pracowników znajdziesz podczas procesów rekrutacyjnych, korzystając z narzędzia Talfit HIRE.

 

W krótkim badaniu internetowym Talfit HIRE wskaże najlepiej dopasowanych kandydatów w formie rankingu. W badaniu tym uwzględnione są:

 

  • Dopasowanie do kluczowych wartości organizacji
  • Dopasowanie do stylu pracy menadżera
  • Dopasowanie do zespołu
  • Czynniki motywujące kandydatów

 

Badaniem objęci są kandydaci, ale również bezpośredni przełożony oraz wybrani, najlepsi pracownicy z danego zespołu. Dzięki temu przełożony będzie mógł zdefiniować zestawienie wartości i cech, które są wspólne dla najlepszych pracowników i odnaleźć je w kandydatach, którzy aplikują do pracy w jego zespole.

Jedno z HR’owych przysłów mówi: „pracownicy przychodzą dla organizacji, a odchodzą od szefów”, dlatego już na etapie pre-screeningu jesteśmy w stanie odpowiedzieć jaki jest poziom dopasowania kandydata i przełożonego w zobiektywizowanym, naukowym teście.

 

 

Narzędzie Talfit HIRE nie zastępuje narzędzi wsparcia rekrutacji ani sposobu rekrutowania, który w danej firmie funkcjonuje.

 

Talfit HIRE jest uzupełnieniem procesu, który pozwala na znacznie lepszą selekcję kandydatów niż klasyczna metoda przesiewu życiorysów (średnio spędza się 30 sekund nad życiorysem) gdyż dodaje informacje, których w życiorysie znaleźć nie można. Jest narzędziem, które może zostać zintegrowane z dowolnym narzędziem wsparcia HR, tak aby ułatwić pracę i zwiększyć szansę na lepsze rekrutacje.

dotacje na innowacje unia europejska