Talfit TEAM

Opti

690 pln

Wybierz, aby zbadać
mniejszy Zespół

Maxi

990 pln

Wybierz, aby zbadać
większy Zespół

Liczba osób w zespole do 10 powyżej 10
Raport Oceny zespołów w 8 obszarach:
współpraca, zaufanie, motywacja, troska o wynik, odpowiedzialność, odwaga i innowacyjność, komunikacja oraz kompletność ról
true true
Gwiazdy badanego Zespołu true true
Czynniki blokujące komunikację true true
Czynniki motywujące true true
Wnioski i wykresy do każdego z badanych obszarów true true
Wybierz Wybierz

Dajemy gwarancję zadowolenia albo zwrot pieniędzy!

Oferta Opti i Maxi jest skierowana do firm prowadzących badania zespołów na własne potrzeby.
Jeśli chcesz zbadać jednocześnie więcej zespołów – skontaktuj się z nami: kontakt@talfit.pl

dotacje na innowacje unia europejska