WSKAŹNIKI HR

 

Wskaźniki HR

Jak znaleźć wskaźniki pozwalające określić wkład Działu HR w realizację ogólnych celów firmy? Najczęściej spotykanymi są wskaźniki rotacji, urlopowe lub absencji chorobowych, dodatkowo uzupełnione one są często o analizę działów z najwyższym wskaźnikiem rotacji.

Rekrutacja jako jeden z kluczowych aspektów działań HR wpływa na poziom rotacji jak i absencji pracowniczych. Dlatego też warto temu ważnemu zadaniu przyjrzeć się i dokładnie analizować. Może być to analizowane wskaźnikiem procentowym udanych rekrutacji, gdzie definicja udanej rekrutacji to przykładowo nowy pracownik pracujący przynajmniej 6 miesięcy i otrzymujący wysokie noty w ocenie pracowniczej.

Narzędzia Talfit wprowadzają dodatkowe opcje do analizy jakości pracy działu HR.

Talfit HIRE pozwala na wprowadzenie wskaźnika jakościowego dotyczące zatrudnianych pracowników – dzięki przypisaniu oceny ogólnego dopasowania (w skali od 1 do 5) pozawala on na analizę średniego poziomu dopasowania nowo przyjmowanych pracowników. Wskaźnik ogólnego dopasowania do organizacji jest wyliczony dla każdego aplikującego Kandydata w danej rekrutacji. A wskaźnik dla całej organizacji to uśredniony wskaźnik dopasowania z rekrutacji w danym okresie (średnia arytmetyczna). Dobrą praktyką byłoby zatrudnianie pracowników ze wskaźnikiem dopasowania wyższym niż średni oraz celem dla firmy podnoszenie jakości rekrutacji poprzez zwiększanie tego wskaźnika.

Narzędzie Talfit TEAM pozwala ocenić zespoły funkcjonujące w firmie. To narzędzie wskazuje obraz zespołu w odniesieniu do „idealnego” obrazu współpracy zespołowej, które zostało nazwane w Talfit TEAM „diamentowym zespołem”. Taka ocena powinna być powtarzana w odstępie czasu, np.. rocznym, który pozawala na podjęcie działań korygujących w przypadku potrzeby ich przeprowadzenia.

Jak HR wykorzystują social media w pracy?

Czy jesteś nowoczesnym HRowcem, który korzysta z nowych technologii i używa narzędzi, które mogą niestandardowo pomóc mu w pracy? Czy z social media jesteś za Pan brat?bJeśli nie, to zobacz do czego można wykorzystać media społecznościowe w pracy HR’owca (lub po prostu realizacji HR’owych zadań) czytaj dalej

Specjaliści ds. rekrutacji poszukiwani

W HR łatwo o pracę? Do niedawna takie sformułowanie byłoby nie do pomyślenia, ale od kilku miesięcy trwa niemalże boom rekrutacyjny na osoby związane z HR. Szczególnie poszukiwani są specjaliści ds. rekrutacji – trafia do nich co druga oferta pracy. czytaj dalej

dotacje na innowacje unia europejska